Jozef Török - Montana

Zdroje tepla - Tepelné čerpadlo

Je alternatívny zdroj energie, ktorý získava teplo z okolitého prostredia (vonkajší vzduch, podzemná voda, pôda a pod.) a odvádza ho vykurovacej vode k ďalšiemu využitiu. Tepelnú energiu získanú pomocou tepelných čerpadiel je možné výhodne využiť napr. na nízkoteplotné vykurovanie objektov, ohrev TÚV, ohrev bazénov.


Tepelné čerpadlá sú zostavené zo špičkových komponentov popredných svetových výrobcov. Podľa zdroja tepla sa rozdeľujú na tri skupiny:

  • systém voda – voda - najefektívnejší spôsob získavania tepelnej energie využíva teplo podzemnej vody, ktorá sa odoberá zo studne, prechádza cez tepelné čerpadlo a čiastočne ochladená voda sa vypúšta do druhej – vsakovacej studne.
  • systém zem – voda - využíva zemné teplo prostredníctvom zemných kolektorov (potrubie naplnené nemrznúcou zmesou vložené vo výkope), prípadne zemných vrtov, do ktorých je potrubie vložené.
  • systém vzduch – voda - využíva vzduch, médium síce všade dostupné avšak pri nízkych teplotách je nevyhnutný doplnkový zdroj tepla – tzv. bivalentný systém.Všetky obrázky sú nami realizované stavby.