Jozef Török - Montana

Solárne systémy

Slnečná energia predstavuje významný alternatívny a dostupný zdroj energie. Solárna energia dopadajúca na zemský povrch sa pohybuje v rozmedzí 1340-1390 W/m2. Jednou z možnosti t.j. zachytania a spracovania slnečnej energie sú solárne kolektory.

Kolektory pracujú na princípe fototermálnej konvencie, teda premene slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Absorbčná plocha transformuje dopadajúce slnečné žiarenie na tepelnú energiu a odovzdáva ho teplotnej látke.

Dobre projektovo navrhnutým solárnym systémom je možné ušetriť podstatnú časť nákladov spojených s prípravou tepelnej energie. Úspora energetických nákladov spojených s prípravou teplej úžitkovej vody pre domácnosť predstavuje hodnotu 55-75% v závislosti od dostupnosti slnečného svitu.

Úspora nákladov spojených s vykurovaním predstavuje hodnotu 25-40%. V prechodových obdobiach pozostáva využitie slnečnej energie v predhriatí teplej vody, v letnom období je využitie slnečnej energie na prípravu teplej úžitkovej vody takmer plnohodnotné.

Vývoj solárnych kolektorov umožnil využitie slnečnej energie počas celého roka , a to na prípravu TÚV, ako aj na kúrenie, alebo ohrev bazénov. Energetické zisky zo solárnych zariadení veľmi rýchlo zabezpečia návratnosť prvotnej investície a vytvoria nezávislosť na stúpajúcich cenách za energiu.

Vo všeobecnosti sa solárne kolektory delia na dve skupiny:
- ploché
- trubicové.


Ponúkame Vám výrobky značky:

  • BUDERUS   WOLF   VIESSMANN  
  • (alebo podľa vlastného výberu zákazníka)

Na výrobky BUDERUS a WOLF poskytujeme záručný a pozáručný servis.


Všetky obrázky sú nami realizované stavby.