Jozef Török - Montana

Plyn

V rámci našich služieb Vám ponúkame:

  • montáž plynových prípojok
  • rekonštrukciu plynových potrubí
  • revízie pre kolaudačné rozhodnutia
  • tlakové skúšky
  • montáž plynových spotrebičov

Uvedené činnosti vykonávame na základe nasledovných oprávnení: