Jozef Török - Montana

Ústredné vykurovanie - Stenové vykurovanie

Systém stenového teplovodného vykurovania dosahuje rovnomernú teplotu vzduchu prostredníctvom relatívne vysokej teploty povrchu stien , ktorá však môže byť výrazne nižšia než napr. pri vykurovaní vykurovacími telesami. Tak sa dá stenovým vykurovaním dosiahnuť tepelná pohoda pri nižšej spotrebe energie /úspora až 10% oproti klasickému vykurovaniu vykurovacími telesami/. Subjektívne porovnateľná teplotná pohoda sa väčšinou dá dosiahnuť pri teplote vzduchu o 2-3 ◦C nižšej ako pri vykurovaní klasickými radiátormi. Zníženie teploty vzduchu o 1 ◦C predstavuje úsporu nákladov na vykurovanie asi 6%.

Systém stenového teplovodného vykurovania ja založený na tepelných registroch pod omietkou alebo v sadrokartónových doskách. Polybuténovými rúrkami môže prúdiť vyhrievaná aj studená voda bez zásahu do koncepcie systému .Takto môže systém plniť aj funkciu klimatizácie - bez nepríjemného prievanu.


Hlavné výhody stenového vykurovania:

  • maximálna hygiena pri prevádzke. Zvírený prach neznečisťuje steny ani tepelné plochy,
  • možnosť použiť akýkoľvek nízkoteplotný zdroj tepla (tepelné čerpadlo, solárny článok, kondenzačná nízkoteplotná technológia),
  • zníženie spotreby paliva ako výsledok poklesu teploty vykurovacej vody.
  • veľmi nízky objem vykurovacej vody v systéme – 0,5 l na m2 výhrevnej plochy, minimalizovaný priemer rúrok a zodpovedajúci objem vody umožňuje – a to je zatiaľ jedinečné v oblasti stenového teplovodného vykurovania – prekrytie rúrky jednovrstvovým omietnutím v ideálnom prípade 5mm. Značne sa ušetrí čas potrebný na vykonanie prác a tým aj cena celej sústavy,
  • vysoká variabilita regulácie, rýchla reakcia na regulačný zásah,
  • minimalizácia vlhkosti stien, odstránenie plesní a mikroorganizmov, mimoriadne sa zníži vznik alergií v obývacích priestoroch,
  • možnosť výhodného využitia v pamiatkovo chránených objektov,
  • jednoduchá montáž a inštalácia,
  • možnosť využitia aj na chladenie - výkon predstavuje cca 30% výhrevného výkonu plochy,
  • nie je potrebné temperovať alebo kúriť ani pred ani počas omietania potrubia.

Najčastejšie používame rúrky:
HERZ, REHAU, GABOTHERM, UPONOR, IVAR, TIEMME
(alebo podľa vlastného výberu zákazníka)


Všetky obrázky sú nami realizované stavby.