Jozef Török - Montana

Servis

Poskytujeme záručný a pozáručný servis na výrobky:
BUDERUS  WOLF

Ročná servisná prehliadka patrí k neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej prevádzky vykurovacých zariadení. Preto Vám ponúkame systém pravideľných ročných servisných prehliadok.

Úkony v rámci ročnej servisnej prehliadky plynových kotlov:

  • kontrola zariadení v zmysle odborného návodu na prehliadku a údržbu od výrobcu zariadenia
  • čistenie vykurovacej plochy zariadenia
  • kontrola stavu opotrebovania zariadenia a príslušenstva
  • funkčná skúška bezpečnostných prvkov zariadenia
  • kontrola a doplnenie tlaku v expanznej nádobe kotla, prípadne v expenzných nádobách systému
  • nastavenie a kontrola funkcií zariadenia, skúšobná prevádzka a meranie spalovacých pomerov
  • vystavenie písomného hlásenia o zistených nedostatkov

Ročnú servisnú prehliadku Vášho vykurovacieho zariadenia si môžete objednať priamo u servisného technika.

Kontakt:
Servisný technik: Peter Füssi
Tel: +421 903 531 567

Záručný a pozáručný servis, ako aj odborné prehliadky vykurovacých zariadení vykonávame na základe nasledovných oprávnení: